ناوگانی منسجم و متعهد برای شرکت هایی با اسکیل بزرگ، کوچک و متوسط سابقه طولانی نظم و وظیفه شناسی با یک تیم حرفه ای قوی
صفحه اصلی

شرکت های کوچک و متوسط

سرویس های شرکت های کوچک و متوسط، مدارس، آموزشگاهها و …

صفحه اصلی

سازمان های بزرگ

سرویس های ارگان ها و سازمان ها، هلدینگ ها، کارخانجات، مراکز تجاری و تفریحی بزرگ و …

صفحه اصلی

سرویس های VIP و CIP

سرویس های حرفه ای VIP و CIP برای شخصیت های فرهنگی و تجاری و …

20+
50950+
1845+
525

ناوگانی منسجم

ناوگان گیتی سیر، مجموعه ای از سرویس های اتوبوس، مینی بوس، سواری های CIP و VIP آماده ارائه خدمات برای سازمان هاست.

تنوع خدمات

با بیش از هفتصد دستگاه سرویس فعال، خدمات ماهیانه، روزانه، تک سفره، با حجم مختلف مسافران قابل ارائه است.

همکارانی متعهد

تجربه و مهارت سالها ارائه سرویس ها در سطح عالی همکاران ما، پشتوانه گیتی سیر در ارائه خدماتی متفاوت است.

تنوع قراردادها

بنا به نوع سازمان ها و  ارگان ها و هلدینگ ها و یا شرکت ها و … با ساعات درخواستی متنوع، در خدمت هستیم.

صفحه اصلی

گیتی سیر، تجربه خدماتی متفاوت

همین حالا سابقه فعالیت های ما را مطالعه فرمائید
چرا

گیتی سیر، یک انتخاب دقیق است...

  • تنوع خدمات و سرویس ها

  • تنوع قراردادها

  • سابقه فعالیت طولانی با شرکت ها و ارگانها و…

  • همکاران حرفه ای و با تجربه

  • خدمات CIP و VIP در سطح بین المللی