پیام مدیرعامل

موجب كمال خرسندي و افتخار است كه اين پل ارتباطي امكان تعامل با شما کارفرمایانو ذي‌نفعان ارجمندي كه شركت گیتی سیردوستان را شايسته خدمت به خود دانسته‌ايد، فراهم آورده است.

شركت گیتی سیردوستان پس ازتشكيل و در طي بيش از ده سال فعاليت خود در زمينه حمل ونقل زمینی درون شهری و برون شهری، عهده دار انجام سرویس های ایاب و ذهاب شرکت ها ، کارخانجات ، مدارس ، ادارات و سازمان ها بوده است. مايه بسي مباهات است كه اذعان شود در اين سالها شركت گیتی سیردوستان با در دست داشتنن ابزارهايي نظير وجود ساختاري مستقل و متمركز و اختيار تصميم‌ گيري براي انجام مطلوب سرویس های ایاب و ذهاب ، اختصاص رديف بودجه مختص اين شركت براي توسعه ناوگان و تجهيزات از محل بودجه جاري و در اختيار داشتن اهرمهاي حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي توانست به پيشرفتهاي بالايي در زمينه توسعه و بهبود ارايه خدمات ایاب و ذهاب دست يابد.

هم اكنون با در اختیار داشتن بیش از 900 دستگاه انواع ون ، اتوبوس ، مینی بوس همچنان بعنوان یکی از اصلي ترين شركت های ارائه خدمات ایاب و ذهاب به فعاليت خود با اهدافي متعالي ادامه مي دهد.

شرکت گیتی سیردوستان در راستاي نيل به رسالت خود مبني بر انجام سرویس های ایاب و ذهاب در سطح كشور، اقدام به برنامه ريزي جهت افزايش ظرفيت جابجايي مسافر و پاسخ به تقاضاي سفر از طريق خريد، بازسازي، تبديل و تجهيز ناوگان متنوع متناسب با سطح نياز مشتريان، ارايه خدمات در سطح ويژه نموده است.

آنچه به عنوان دورنماي آينده براي شركت مي توان متصور گرديد، استفاده بهينه از امكانات موجود، توسعه تجهيزات و ناوگان و ارتقاء سطح خدمات جهت دستيابي به حمل و نقل مطلوب مسافري، به گونه اي كه رضايت کارفرمایان و مشتري به عنوان راهبرد محوري فعاليت شركت، چه در حوزه توزيع و چه در حوزه ارائه خدمات سفر در بيشترين ميزان ممكن مهيا گردد.

درحال حاضر اين شركت مي كوشد با بهره گيري از تخصص و تجربه بالغ بر 450نفر نيروي كارآمد در زمينه هاي مختلف مديريتي، طراحي، مهندسي، برنامه ريزي، پژوهشي، بهره برداري، خدمات رساني و تعميرات و با استفاده از 900 دستگاه ماشین و ساير امكانات موجود، ضمن بهبود سطح كيفي خدمات و ارايه سرويسهاي متنوع و دائماً به روز شونده به مسافرين با بهاي مناسب جايگاه خود را به عنوان برترين شركت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب ارتقاء دهد.

اميد است به لطف پروردگار يكتا و برقراي ارتباط دوسويه همچنين در سايه‌ عزم راسخ و تلاش دوچندان اين مجموعه، اين شايستگي را داشته باشيم تا با بكارگيري پيشنهادات و انتقادات سازنده شما عزيزان، شريک لحظات خوش سفرتان باشيم.